Broučci

2. třída
Učíme se dělat věci spolu - hrát si, domlouvat se, pomáhat si, půjčovat si hračky. Učíme se také zvládnout základní hygienické, společenské a sebeobslužné dovednosti a návyky.

  

  broucci 

broucci2  2. třída - umývárna  

Tel.: 799 501 812