Kroužky

 

 

line

 

Kopaná

Každé úterý  dopoledne odcházejí děti s trenérem p. Brabcem do tělocvičny 3.ZŠ v Sezimově Ústí I., kde získávají základní fotbalové dovednosti.

 

line

 

Pohybový kroužek

Hudební cítění si děti rozvíjejí také každé pondělí v pohybovém kroužku Atakáček vedeném lektorkou Martinou Sudovou.

 

 line

Angličtina

Každý týden dochází do MŠ p.učitelka M.Švadlenová s rodilým mluvčím a snaží se dětem hravou formou vštípit základy angličtiny.

 

line

 

Logopedická prevence

S dětmi s nesprávnou výslovností pracují paní učitelky I.Riegerová, Alena Vochozková a Jitka Břečková.Při artikulačních, řečových a sluchových hrách se děti učí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.

 

 line