Back to Top

Ve čtvrtek 10.června, pokud nám to počasí dovolí, plánujeme s dětmi ze 3. a 4.třídy odpolední cyklistický výlet na Kozí hrádek. Přihlásit se mohou děti, které zvládnou jízdu v koloně, samostatně nasednut a sesednout z kola, dodržovat rozestup od ostatních. Důležité je kolo v dobrém technickém stavu. Bližší info v šatnách MŠ. Přihlásit se je možné do 7.6.2021.

Rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání na rok 2021/2022 zveme na informativní schůzku, která se bude konat 7.6.2021 v 1.třídě MŠ. Prosíme přijďte bez dětí.

Pro děti plánujeme "Hravé hodinky" 8. a 10.6. od 10 do 11 hodin. Děti si mohou pohrát, rozhlédnout se, rodiče se zeptat na vše, co je zajímá.

Těšíme se na vás.

Mezinárodní den dětí oslavíme s dětmi 1.června hrami a soutěžemi ve třídě nebo na zahradě, také bude zmrzlinka a dárečky. 9.června se ještě uskuteční "Pirátská šou" na na zahradě MŠ. 

MŠ Lipová Sezimovo Ústí 1.7.2021 – 16.7.2021              tel.739 052 212
MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí 19.7.2021 – 6.8.2021              799 501 815
MŠ 9.května Sezimovo Ústí 9.8.2021 – 27.8.2021               739 503 370
30.8. – 31.8.2021 budou děti docházet do svých kmenových školek.

Prázdninový provoz je především pro děti zaměstnaných rodičů. Třídy jsou spojeny, paní učitelky se střídají, jsou zde i děti z jiných MŠ ze Sezimova Ústí. Školné je 20 Kč na dítě a den.

Docházku do MŠ Zahrádka nahlaste p.učitelkám ve své třídě, v současné situaci je možno je nahlásit emailem do 14.5.2021.

Docházku do MŠ Lipová a MŠ 9.května je nutno nahlásit v příslušné MŠ do 31.5.2021 a do konce června zaplatit předem školné a stravné  Pokud tak neučiníte, nebude tam moci být vaše dítě přijato. Bližší info k platbám naleznete na www stránkách příslušných MŠ.

 

Info pro rodiče z MŠ Lipová a 9. května - přihlášku na prázdniny, kopii evidenčního listu a školné je nutné doručit do MŠ Zahrádka  do 31.5.2021

- ŠKOLNÉ - 20Kč na den

- STRAVNÉ - 1 den- 33Kč(dítě do 6-ti let)

                                 36Kč( dítě 7 let a více)

                      - bezhotovostně na účet 0704046349/0800 ( do poznámky jméno dítěte a MŠ)

                      - vyjímečně hotově v ZŠ Švehlova u p. Martiny Vykoukalové (6-14 hod.), tel.381263173