Back to Top

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU

- ukázka dravců v MŠ - 11.5. v 9 hod.

- společné foto 1.třídy - 15.5. v 10 hod.

- výlet - 18.5.

  1.tř. - pěší výlet na zmrzlinu

  2.tř. - Hájenka  Nechyba

  3.tř. - Houbový ráj - Roseč

  4.tř. - Skřítkov - Bechyně

- cyklovýlet na Kozí Hrádek - 24.5.

 

- oslava MDD v MŠ - 1.6.

- pobyt v Itálii (omezený provoz v MŠ) - 9.6. - 16.6.

-  šou na zahradě - 23.6. v 9.30 hod.

 

-

-

Pokyny k prázdninovému provozu v MŠ Zahrádka - pro rodiče dětí z ostatních MŠ

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE donese do MŠ ZAHRÁDKA :

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte na prázdniny (ke stažení na webu mszahradkasu.cz)
  • kopii evidenčního listu dítěte (ve „své“ MŠ požádá o zhotovení kopie)
  • obojí nejpozději do 31.5.2023 !!!

ŠKOLNÉ je nutné zaplatit předem

  • do 31.5.2023 bezhotovostně na účet 35 – 704045389/0800
  • do poznámky uveďte jméno dítěte a MŠ
  • 1 den = 20,-Kč
  • děti-předškoláci neplatí školné ani o prázdninách!

STRAVNÉ je nutné zaplatit předem

  • do 31.5.2023 hotově u vedoucí školní jídelny ZŠ Švehlova Martiny Vykoukalové (6,00 – 14 hodin, tel. 608 968 421)
  • 1 den = 41,-Kč (dítě do 6-ti let)

                44,-Kč (dítě 7 let a více)

Děti, které dodají potřebné dokumenty a budou mít v termínu zaplaceno, budou automaticky přijaty.

Pokud nebude stravné a školné uhrazeno do 31.5.2023, dítě nemůže být do MŠ přijato.