Back to Top

Každoročně pro děti organizujeme:

♥  návštěvy divadelních představení ve Spektru, divadla v MŠ

♥  karneval

♥  fotografování

♥  mikulášskou nadílku

♥  plavecký výcvik

♥  lyžařský výcvik na Monínci

♥  zimní ozdravný pobyt na Šumavě

♥  výlet na kolech na Kozí hrádek

♥  rozloučení s předškoláky, táborák a společné přespání v MŠ

♥  výlety

 

Snažíme se také spolupracovat s rodiči, budovat vzájemnou důvěru při společné výchově jejich dětí. Proto přádáme i pravidelné akce, na kterých dochází k neformálnímu setkání rodičů, dětí a zaměstnanců MŠ.

 

♥  tvořivá odpoledne pro rodiče a děti

♥  společný pobyt učitelek, dětí a rodičů u moře v Itálii

♥  vánoční besídky

♥  zvonkový průvod při příležitosti rozsvícení vánočního stromu

♥  drakiádu

♥  prodejní výstavu knih